Γενικά: Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα ή/και με την εγγραφή της σε αυτή ως χρήστης, συμφωνείτε να δεσμευτείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Πολιτική Απορρήτου: Σε συμμόρφωση με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, σχετικά με τις υπηρεσίες Κοινωνίας Πληροφοριών και του ηλεκτρονικού εμπορίου(LSSI), σας ενημερώνουμε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που δόθηκαν από εσάς μέσω οποιαδήποτε από τις μορφές αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα αρχεία του υπολογιστή υπό την ιδιοκτησία και την ευθύνη του IziGOOD. Θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένες μεθόδους με μοναδικό σκοπό να μπορέσει η διοικητική διαχείριση των εμπορικών μας σχέσεων, και / ή να επιτραπεί η εκτέλεση των υπηρεσιών που έχουν πλήρως εξηγηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Σύμφωνα με τον νόμο σχετικά με την προστασία των δεδομένων (LOPD) και τον νόμο σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας Πληροφοριών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (LSSI), μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση και διαγραφή απλά ενημερώνοντας μας μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή απευθείας μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Το IziGOOD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική Απορρήτου του ή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης των υπηρεσιών μας για την προσαρμογή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους λόγους. Ως εκ τούτου, συνιστάται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα σε τακτική βάση, καθώς με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

Ιδιοκτησία: Αυτή η ιστοσελίδα και όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο της, εικόνες, κείμενα, ο σχεδιασμός και το λογισμικό της, είναι υπό την ιδιοκτησία του IziGOOD. Όλα τα στοιχεία αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του σχεδιασμού και του περιεχομένου του, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Χρήση Περιεχομένου: Εκτός και αν έχει εγκριθεί ρητά από το IziGOOD, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, μεταφέρετε ή εκμεταλλευτείτε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο.

Ευθύνη: Παρά τις προσπάθειες του IziGOOD για να διασφαλίσει την ακρίβεια και την ορθότητα στο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, , Μπορεί ακόμη να περιέχει λάθη ή ανακριβές στοιχεία. Ως εκ τούτου, δεν εγγυόμαστε την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία ή την ακρίβεια του περιεχομένου της. Το IziGOOD δεν είναι υπεύθυνο για τις πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες τρίτων οι οποίες συνδέονται με τις ιστοσελίδες του IziGOOD μέσω συνδέσμων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το IziGOOD να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που προκύπτει από ή έχει σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε το IziGOOD για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια από τη μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή την χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη άδεια.

Διαιρετότητα: Αν οποιαδήποτε από τις ρήτρες των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εν λόγω ρήτρα θα είναι άκυρη, αλλά το υπόλοιπο των Όρων και Προϋποθέσεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Επιλογή του Νόμου: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης πρέπει να εγκριθούν και να ερμηνευτούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα επιλύεται από τα ελληνικά δικαστήρια. Παρ 'όλα αυτά, αυτό δεν θα εμποδίζει το IziGOOD από την άσκηση του δικαιώματος του για το διακανονισμό πιθανής διαφοράς σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια νομοθεσία.

Τροποποιήσεις: Το IziGOOD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης επώνυμων αρωμάτων, καλλυντικών και οπτικών προϊόντων:

Το IziGOOD έχει όλα τα δικαιώματα των εικόνων των αρωμάτων και των καλλυντικών που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η διάθεση αυτών των εικόνων σε τρίτους απαγορεύεται αυστηρώς και ο διανομέας θα πρέπει και υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η δόλια χρήση τους.

Το IziGOOD εγγυάται ότι όλα τα επώνυμα αρώματα και καλλυντικά προϊόντα που πωλούνται μέσω της πλατφόρμας του, είναι 100% πρωτότυπα και έχουν αποκτηθεί από εξουσιοδοτημένους παρόχους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα που πουλάει το IziGOOD δεν έχουν τροποποιηθεί ή μεταβληθεί, είναι της ελεύθερης διέλευσης και κυκλοφορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα προϊόντα που προστατεύονται από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και της ανάλωσης των δικαιωμάτων του εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να πωλούνται νόμιμα από τους διανομείς τους.

Οι πελάτες του IziGOOD μπορούν να πωλούν αυτά τα προϊόντα στο εσωτερικό της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουν και να σέβονται την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα σε διάφορα δίκτυα. Στην περίπτωση που αυτή η νομοθεσία παραβιαστεί, ο διανομέας θα είναι το μόνο υπεύθυνο συμβαλλόμενο μέρος για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τους ιδιοκτήτες των αρωμάτων και εμπορικά σήματα των καλλυντικών.

Το IziGOOD δεν αποτελεί επίσημο διανομέα αυτών των εμπορικών σημάτων και ενεργεί μόνο ως μεταπωλητής μέσα στο δίκτυο πωλήσεων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Το IziGOOD είναι γνώστης της εικόνας όλων αυτών των εταιρειών και σε καμία περίπτωση δεν θα προσπαθήσει να αμαυρώσει την καλή τους φήμη.

 

Οι εικόνες που δημοσιεύονται με προϊόντα αρωματοποιίας είναι δυνατό μερικές φορές να διαφέρουν στη μορφή από εκείνες που αποστέλλονται από τους παρασκευαστές, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τη ''συσκευασία'' και μορφή των προϊόντων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ