Εγγύηση & Επιστροφές Προϊόντων

Εγγύηση και Επιστροφή Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα iziGOOD.COM καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση, προσφέροντας ασφάλεια στις ηλεκτρονικές σας αγορές.

Τα προϊόντα ( όπου είναι εφικτό ) ελέγχονται για την σωστή λειτουργία τους πριν την αποστολή τους. Είμαστε πάντα στην διάθεση σας δίνοντας λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την παραγγελία, αποστολή, παραλαβή και χρήση αυτών.

Όροι εγγύησης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα iziGOOD.COM βεβαιώνει ότι σύμφωνα με την εγγύηση οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους.

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης .

Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του νόμιμου αποδεικτικού, απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο πώλησης.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εταιρία iziGOOD.COM θα προχωρήσει σε επισκευή της συσκευής όπου αυτό είναι δυνατόν. Σε κάθε άλλη περίπτωση και κατόπιν επικοινωνίας με τον κατασκευαστή για το τεχνικό πρόβλημα του προϊόντος, το κατάστημα μας θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του προϊόντος.

Σε περίπτωση που το προϊόν έχει καταργηθεί ή δεν είναι διαθέσιμο και κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, γίνεται αντικατάσταση με όμοιο προϊόν, ίσης αξίας και λειτουργικότητας με το αρχικό. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πιστωθεί το ποσό του προϊόντος και να προχωρήσει ο πελάτης σε αγορά άλλου προϊόντος, καταβάλλοντας μόνο τη διαφορά.

Τα προϊόντα κατά την μεταφορά τους εμπεριέχονται στην ευθύνη του μεταφορέα. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί κατά τη μεταφορά, το iziGOOD.COM δεν φέρει καμία ευθύνη και ο πελάτης αποζημιώνεται από την μεταφορική εταιρία. Το κατάστημά μας σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί σε ρόλο διαμεσολαβητή για την ταχύτερη και ευκολότερη επίλυση του θέματος.

Τα προϊόντα κατά την επιστροφή τους στην εταιρία μας, πρέπει να είναι συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποστούν ζημιά κατά την μεταφορά τους. Προϊόντα που αποστέλλονται χωρίς μια τυπική συσκευασία που να τα προστατεύει, δεν θα γίνονται δεκτά.

Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής ή αντικατάστασης των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από την εταιρία iziGOOD.COM σε συνεννόηση με το τεχνικό τμήμα ή τον κατασκευαστή.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών και βλάβες υπαιτιότητας του αγοραστή (πχ. CD, μπαταρίες, τροφοδοτικά, θήκες, νερό η άλλο υγρό, χτυπήματα της συσκευής ή πέσιμο, καλώδια σύνδεσης, κεραίες, κ.λπ.).

Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σας δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

Ο πελάτης, κατά την παραλαβή της παραγγελίας του, έχει την υποχρέωση να ελέγξει ότι το δέμα που παραλαμβάνει είναι άθικτο, δεν έχει υποστεί ζημιές ή δε φέρει εμφανή σημάδια διάρρηξης. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα από τα παραπάνω, πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το κατάστημα μας μέσω email ή τηλεφώνου. Κάθε περιστατικό που αναφέρεται μετά το πέρας 24 ωρών από την παραλαβή, θα αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της εγγύησης, με κίνδυνο να χαρακτηριστεί η βλάβη ή απώλεια, υπαιτιότητα του πελάτη.

 

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο εκτός από την εταιρία iziGOOD.COM.

Όταν η βλάβη προέρχεται από  ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.

Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Όταν το serial number ή το barcode της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή χρήση ή εγκατάσταση.

Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή.

Η εταιρεία iziGOOD.COM δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανόμενων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η όποια εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

Σημειώστε επίσης πως όλα τα προϊόντα προσφέρονται για ιδιωτική χρήση και όχι επαγγελματική. Κάθε επαγγελματική χρήση των προϊόντων ακυρώνει αυτόματα την εγγύηση σας.

Επιστροφές Προϊόντων:

Α. Προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε το προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις ιδιότητες όπως αναγράφονται στην περιγραφή του κατασκευαστή και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Ωστόσο, στην περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (πλην της περίπτωσης υπαναχώρησης βλ. παρακάτω, εφόσον είστε καταναλωτής), σας καλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με εμάς  στο τηλέφωνο 215 5558380 ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@izigood.com  προκειμένου να συνεννοηθούμε για το ζήτημα. Εφόσον πρόκειται όντως για ελαττωματικό προϊόν και εφόσον μας ενημερώσετε στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εγγύηση ή/και τον νόμο τότε στην περίπτωση αυτή θα συνεννοηθούμε για τον τρόπο που δύναται να διορθωθεί ή τυχόν να αντικατασταθεί με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες.

Όροι επιστροφών

Επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία στο email info@izigood.com, και πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

Όλες οι επιστροφές πρέπει να γίνονται μέσω της ACS courier. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για προϊόντα που αποστέλλονται με άλλες εταιρείες courier, τα οποία και δεν παραλαμβάνονται.

Κάθε προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να περάσει πρώτα από τεχνικό έλεγχο, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα προϊόντα επιστρέφονται πάντοτε με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή. Θα πρέπει να είναι συσκευασμένα στην αρχική τους κατάσταση ή σε συσκευασία που εγγυάται την ασφαλή μεταφορά τους. Σε περίπτωση επιστροφής αποδεδειγμένα ελαττωματικού προϊόντος και εντός διαστήματος 14 ημερών, τα έξοδα επιστροφής (αν υπάρχουν) επιβαρύνουν την εταιρία μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή και θα αφαιρεθούν από το επιστρεφόμενο ποσό ή θα χρεωθούν επιπλέον των εξόδων της νέας αποστολής.

Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμμένου κατά την μεταφορά προϊόντος θα πρέπει να ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία σχετικά με την παραλαβή ελαττωματικού προϊόντος που φέρει ευθύνη η μεταφορική εταιρία.

Τέλος σημειώστε, ότι προϊόντα τα οποία επιστρέφονται και λειτουργούν κανονικά επιβαρύνονται με έξοδα ελέγχου, ενώ τυχόν έξοδα επιστροφής και επαν-αποστολής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

Β. Υπαναχώρηση (αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του καταναλωτή):

1.Γενικά.

Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (δηλαδή την Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο iziGOOD.COM,  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@izigood.com) για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρονική δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

 

2.Συνέπειες της υπαναχώρησης

α) Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς σε σχέση με το προϊόν που επιστρέφετε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός των χρονικών ορίων που ο νόμος θέτει. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά. Συμφωνείτε ρητώς ότι θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων καταθέτοντας τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε ή στην πιστωτική σας κάρτα (εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα). Τα όποια έξοδα μεταφοράς χρημάτων (τραπεζικές κρατήσεις κ.λπ.) επιβαρύνουν τον αγοραστή.

β) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπαναχώρησης από τμήμα της αρχικής παραγγελίας σας τα μεταφορικά που θα σας επιστρέψουμε θα είναι το ποσοστό της δαπάνης αποστολής του προϊόντος που αντιστοιχεί αναλογικά στον όγκο και στο βάρος των προϊόντων που τελικά επιστρέφετε, ενώ αν έχετε επιλέξει τρόπο μεταφοράς διάφορο του στάνταρντ τρόπου μεταφοράς τότε, η πρόσθετη επιβάρυνση θα παρακρατηθεί από εμάς.

γ) Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω με δική σας ευθύνη και δικές σας δαπάνες τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

 

  1. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την Εταιρεία μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να φέρει την αρχική του συσκευασία η οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, το προϊόν να μην έχουν  χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες καθώς και να φέρει μαζί όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα παραστατικά του η Εταιρεία μας δεν δύναται να ταυτοποιήσει το προϊόν με συγκεκριμένη παραγγελία από το eshop μας.

 

  1. Μείωση αξίας προϊόντος

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να κάνει δεκτό προϊόν που επιστρέφεται λόγω υπαναχώρησης όταν έχει ανοιχθεί η αρχική εργοστασιακή συσκευασία του.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων που αγοράσατε, οφείλετε να τα χειρίζεστε και να τα εξετάζετε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα σας επιτρεπόταν να το πράξετε σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.

Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ.:

­ Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 60%.

­ Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη συνοδευτικά έγγραφα και έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (όπως εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, laptop, tablet, desktop, smartphones, φωτογραφικές μηχανές, τηλεοράσεις, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 70%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 40%.

­ Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενά τους (όπως γυαλιά 3D, ακουστικά, βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 55%.

 

  1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ΔΕΝεφαρμόζεται:

α) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η θέση σε λειτουργία (π.χ. ηλεκτρικών συσκευών), η καταχώριση (registration) του προϊόντος (π.χ. smartphones), η τοποθέτηση συστατικών μερών (π.χ. ενδεικτικά αυτοκόλλητα κ.λπ.) πάνω στο προϊόν.

β) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε ορίσει εσείς ως αγοραστής ή σύμφωνα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή. Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα τα οποία εξατομικεύονται με την καταχώριση της συσκευής (registration) από εσάς μετά από την παράδοσή τους σε εσάς εμπίπτουν στην εξαίρεση από την υπαναχώρηση, όπως π.χ. καταχώριση (registration) μιας συσκευής του κινητού σας κ.λπ.

γ) Στις περιπτώσεις που τα παραδιδόμενα προϊόντα είναι φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.

δ) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. προϊόντα ένδυσης όπως εσώρουχα, κορσέδες, κάλτσες, καλσόν καθώς και άλλα είδη προσωπικής φροντίδας & υγιεινής όπως ξυριστικές, κουρευτικές, αποτριχωτικές μηχανές, κρέμες, καλλυντικά, αρώματα, συσκευές μασάζ, ζώνες αδυνατίσματος, ακουστικά βαρηκοΐας κλπ.).

ε) Επίσης δεν μπορούν να επιστραφούν και εξαιρούνται, αναλώσιμα μέρη συσκευών, καλώδια, μπαταρίες, λυχνίες κλπ. αποσφραγισμένα προϊόντα λογισμικού, CD, βιβλία ή έντυπα τα οποία εύκολα αντιγράφονται καθώς και εφόσον αποσφραγιστούν ή χρησιμοποιηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϊόντα που επιστρέφονται χωρίς φόρμα και κωδικό επιστροφής δεν γίνονται δεκτά ενώ επιστροφές που αφορούν αντικατάσταση προϊόντων ή επιστροφές χρημάτων πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

Με την παραλαβή των εμπορευμάτων ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους.

H iziGOOD.COM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Τιμές, προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Video και φωτογραφίες που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια ή χρωματισμούς.